Meist

Piiblilugemise laagritest

Avatud Piibli Ühing on alates 2003. aastast korraldanud koostöös erinevate
kogudustega kristlikke Piiblilugemise laagreid ehk PLL-laagreid, mis on mõeldud
nii lastele kui noortele. Neile lõid aluse Mari Vahermägi ja Pille Havakats, kes
jagasid visiooni viia laps sügavamasse Jumala Sõna tundmisse.
Kahekümne aasta vältel on igal suvel toimund vähemalt 2 laagrit, mõnel suvel
koguni 7 laagrit. Kõige erilisemad on olnud ratsalaager ning ema ja tütarde laager.
Ühtekokku on 20 aasta jooksul toimunud 80 laagrit. Läbi aastate on meid
külastanud tuhandeid lapsi, keda on inspireerinud ühine osadus Jumala Sõnas ja
palves, mis on kasvatanud neid isiklikku sügavamasse suhtesse oma Jumalaga.

Laagrite eesmärgiks on luua sild lapse või noore maailma ja piiblimaailma vahel. Anda
positiivne kogemus Sõnaga tutvumisel ja esmased oskused jätkamiseks. Laagrites
loodav keskkond julgustab isiklikule kohtumisele ja kasvamisele koos Jumalaga.
Laagrites kohtuvad lapsed ja noored erinevaist uskkondadest ja väljapoolt kirikut, mis
soodustab üksmeelse kristliku noorte kogukonna teket. Laagreid korraldavatest
vabatahtlike meeskonnast on kujunenud eriline osaduslik perekond. Toetame väga
noorte juhtide esiletulekut ja kasvamist vabatahtlike seas.