Andmekaitse

See dokument on mustand ning võib etteteatamata muutuda.

 

Laagrite korraldamisel on möödapääsmatult vaja osalejate nimekirju, rühmade nimekirju ja muud infot. Järgnevalt on selgitatud, millistest põhimõtetest PLL laagrite andmete talletamise, töötlemise ja kasutamise juures lähtutakse.

Üldised põhimõtted

PLL laagrites lähtutakse isikuandmete kogumisel ja töötlemisel mõistlikkuse printsiibist. See tähendab, et andmeid kogutakse ja töödeldakse, kui see on vajalik.

Isikuandmed

Registreerumisvormis kogutud andmeid, laagris tehtud pilte, videoid, rühmade nimekirju ja mentorite nimekirju säilitatakse ka pärast laagrite toimumist. Teisi andmeid üldiselt ei talletata. Ligipääs andmetele on asjassepuutuvatel inimestel, näiteks kõiki registreerimisvormi andmeid näevad ainult vabatahtliku töö juhid ja konkreetse laagri juhid.

Pildid ja videod

Laagris meeskonna poolt tehtud pilte jagatakse pärast laagrit osalejatega parooli alla olevas kaustas.

Kodulehel avalikult avaldatakse ainult valitud pilte. Kui pildil on laps esiplaanil, siis küsitakse selliseks avaldamiseks eraldi luba lapsevanemalt.