Visioon

Missioon

Muuta Jumala kõnetus Sõnas ja palves elavaks, elumuutvaks ning praktiliseks.

Visioon

Meie eesmärk on inspireerida lapsi, noori ja vabatahtlikke enam otsima ja tundma Jumalat Sõnas ja palves.

Väärtused

Lähtume laagreid tehes mitmetest põhiväärtustest, mis toetavad meie eesmärke.

  • AUSTUS – Austame laste ja noorte valikuid, jättes vabaduse öelda oma arvamus ja osaleda vaimulikes tegevustes soovikohaselt.
  • USALDUS – Edasiminek on võimalik saavutada ainult läbi usaldusväärsete suhete.
  • KOOSTÖÖ – Toetame oma meeskonda ja otsime võimalusi koostööks teistega.
  • UUENDUSLIKKUS – Otsime uusi võimalusi, kuidas paremini jõuda laste ja noorteni ja kuidas motiveerida meeskonda.