Tööpõhimõtted

Põhimõtted töös lastega
APÜ usub, et iga laps on unikaalne inimolend, kes on loodud Jumala näo järgi ning väärib armastust ja lugupidamist.

Iga lapse füüsiline turvalisus peab olema tagatud - seetõttu on APÜ võtnud endale kohustuse kindlustada, et kõik vajaminevad abinõud ennetamaks laste füüsilist ja seksuaalset väärkohtlemist on tarvitusele võetud.
Iga lapse emotsionaalne turvalisus peab olema tagatud - seetõttu anname endast parima, et iga laps tunneks ennast väärtustatuna ja kaasatuna ning et tema arvamusi on kuuldud ja austatud.
Iga laps on unikaalne nii oma võimete ja intellektuaalse arengu tempo kui ka kultuurilise, perekondliku, usulise ja/või kirikliku tausta poolest - seetõttu väärtustame individuaalseid erinevusi ja kaitseme lapsi naeruvääristamise ja erapooliku kohtlemise eest. Oleme mõistvad iga lapse kultuurilise tausta osas ning valime sobiliku keele ja tegevused, et parimal viisil temaga suhtestuda. Austame lapse vanemate ja eestkostjate soove ja õigusi.
Iga laps väärib kogeda ja kuulda sõnumit Jeesusest Kristusest - Seetõttu otsime viise kuidas väljendada Jumala armastust ja hoolt laste vastu läbi kõigi tegevuste. Esitame evangeeliumi sõnumit Jumalast ilma manipulatsiooni, kannatamatuse ja survestamiseta.
Uuendatud ja vastu võetud september 2018 Scripture Union International poolt.