Piiblilugemise laagritest

 

Avatud Piibli Ühing on alates 2003. aastast korraldanud koostöös erinevate kogudustega kristlikke laagreid PLL ehk Piiblilugemise laagreid, mis on mõeldud nii lastele, noortele kui ka noortele täiskasvanutele. Neile andsid aluse Mari Vahermägi ja Pille Havakats 1990. aastate alguses. Kahekümne aasta vältel on igal suvel toimund vähemalt 2 laagrit, mõnel suvel koguni 7 laagrit. Lisaks tavapärastele Piiblilugemise laagritele oleme korraldanud ka ratsalaagrit, emade ja tütarde laagrit, seikluslaagreid jm põnevat. Ühtekokku on 20 aasta jooksul toimunud 80 erinevat laagrit.  Läbi aastate on meid külastanud tuhandeid lapsi ja noori, keda on inspireerinud ühine osadus Jumala Sõnas, palves ja ülistuses, laagris veedetud aeg on neid kasvatanud isiklikku sügavamasse suhtesse oma Jumalaga ning andnud neile võimaluse kogeda Püha Vaimu ligiolu.

Laagrites loodav keskkond julgustab isiklikule kohtumisele ja kasvamisele koos Jumalaga. Meie eesmärgiks on luua sild lapse/ noore maailma ja piiblimaailma vahel. Soovime anda positiivse tõukejõu avastamaks, et Jumala Sõna on elav ja põnev ning varustada esmaste oskustega iseseisva piibliuurimise jätkamiseks. Laagrites kohtuvad lapsed ja noored erinevaist uskkondadest ja väljapoolt kirikut, laagreid korraldab noorte vabatahtlike meeskond. Toetame oma meeskonna seas noorte juhtide esiletulekut ja kasvamist, PLL tiimist on aastate jooksul kujunenud tõeliselt perekondlik osaduskond.

Usume, et Jumala Sõna on vaim ja elu, sellel on eluandev, vabastav, tervendav, uueks loov ja üles ehitav vägi. Usume, et Jumal kõneleb oma Sõna kaudu ja ilmutab nii enda südant kui oma tahet Piibli kaudu. Soovime, et igal lapsel ja noorel võiks olla praktiline kogemus oma Jumalaga kohtumisel ja elav usk. Palume, et Jumal tuleks reaalselt lapse/noore ellu ja võiks kogeda Taevase Isa armastust. Meie jaoks on oluline, et iga laps ja noor tunneks end armastatuna ja aksepteerituna.