Andmekaitse

See dokument on ikka veel mustand ning võib endiselt etteteatamata muutuda.

 

Laagrite korraldamisel on möödapääsmatult vaja osalejate nimekirju, rühmade nimekirju ja muud infot. Järgnevalt on selgitatud, millistest põhimõtetest PLL laagrite andmete talletamise, töötlemise ja kasutamise juures lähtutakse.

Üldised põhimõtted

PLL laagrites lähtutakse isikuandmete kogumisel ja töötlemisel mõistlikkuse printsiibist. See tähendab, et andmeid kogutakse ja töödeldakse, kui see on vajalik.

Isikuandmed

Registreerumisvormis kogutud isikuandmeid, laagris tehtud pilte, videoid, rühmade nimekirju ja mentorite nimekirju säilitatakse ka pärast laagrite toimumist. Teisi andmeid üldiselt ei talletata. Ligipääs andmetele on asjassepuutuvatel inimestel, näiteks kõiki registreerimisvormi andmeid näevad ainult vabatahtliku töö juhid ja konkreetse laagri juhid.

Terviseandmed

2019. aastal teeme proovi registreerimisvormis oleva lühikese terviseankeediga. Tahame arvestada teie lapse eripäradega, et laagris käimine oleks tema ja teiste jaoks ohutu ja ei põhjustaks asjatut stressi. Me ei püüa luua laagris olukordi, kus laps ennast erinevana tunneb. Võtame lihtsalt infot arvesse, et luua keskkond, kus kõigil on hea.

Terviseandmeid kõigi osalejate kohta näeb ainult kuni 3 inimest laagrimeeskonnast, ülejäänud vabatahtlikele edastatakse sellist infot ainult juhul, kui see on vajalik lapse huvides. Oleme terviseandmetega eriti ettevaatlikud ning kustutame kogu seda laadi info hiljemalt aasta lõpus.

Pildid ja videod

Laagris meeskonna poolt tehtud pilte jagatakse pärast laagrit osalejatega parooli alla olevas kaustas.

Kodulehel avalikult avaldatakse ainult valitud pilte. Kui pildil on esiplaanil kuni kaks last, siis küsitakse selle pildi avaldamiseks eraldi luba lapsevanemalt.