PLL vajab koordinaatorit

Hea sõber!

Piiblilugemise laagrid on 17 aasta vältel toiminud suure hulga fantastiliste, pühendunud noorte vabatahtlike toel. Laagrite ettevalmistamine ja programmide loomine sisaldab igal aastal ulatuslikku tiimide koolitusosa ning mahukat praktilist organiseerimis- ja haldustööd. Laagrite arvu ja suuruse kasvades on kogu tööd saanud praeguseks liiga palju, et vabatahtlikud seda edasi kanda jõuaksid.

Tahaksime ka 2020. aastal laagritega jätkata. Et meie vabatahtlikud oleksid vabad pühendama end tööle lastega laagris, vajab PLL laagritöö alates 2020. aastast palgalist koordinaatorit.

Koordinaatori töötasu tuleb meil endil leida. Rahvusvahelised toetussüsteemid on muutunud ning seni pole koordinaatorile õnnestunud leida välistoetajaid.

Eesmärgiks on koguda poole kohaga töötavale koordinaatorile esialgu vähemalt aastane palgafond 10 500 €, pikemas perspektiivis aga leida parim kohalik toetussüsteem täiskoha tasustamiseks.

Usume, et need on reaalsed ja teostatavad eesmärgid ning oleme tänulikud iga annetuse, püsitoetuse ja hea nõuande eest!

Kõiki toetajaid tänades
LTG (PLL laagritiimi nõukogu)