2018 laagriaasta tegemistest

2018. aastal korraldab Piiblilugemise laagrite vabatahtlike meeskond neli laagrit - Lastelaager vanusele 7-11 eluaastat, Noortelaager vanusele 12-15 eluaastat, Emade ja tütarde laager ning Pühenduslaager vanusele 16+. Lisaks laagritele toimub esmakordselt KRUU programm, mille eesmärk on koolitada välja uusi noori tiimiliikmeid, luues neile nii-öelda töölaagri vormi. Tavapärase PLL laagri ajal on noorte abimeeskond laagris kaasa teenimas, olles osa üldtiimist, kuid erinevalt ülejäänud meeskonnast saavad nad ise teenitud läbi piiblitundide, mentordamise ning õhtuste teenistuste. Ühtekokku ootame sel aastal laagritesse osalema ligikaudu 410 laagrilist + meeskond.

Sel hooajal on laagreid vähem kui möödunud aastal, kuid seda eesmärgil anda tiimile veidi puhkust ning aega uue jätkusuutlikuma juhtimisstrategia sissetöötamiseks, et järgnevatel aastatel uue hoo ja jõuga edasi minna. Möödunud aastad näitavad, et nõudlus PLL laagrites osalemise vastu on teinud suure hüppe ning PLL on pidevas kasvujärgus. Näiteks, 2014. aastal osales PLL laagrites kokku 212 inimest. Aastaks 2017 oli see arv tõusnud 424 peale ning seejuures jäid veel mitmed huvilised ukse taha, kuna laagrite mahutavuse ülempiir oli täis saanud. Eriti suurt huvi tuntakse Lastelaagri ning Noortelaagri vastu. 2018. aasta suve 160 laagrikohta Laste- ja Noortelaagrisse täitusid poole päevaga.

Rõõmustav uudis kõikidele Piiblilugemise laagrite sõpradele on see, et kui kõik plaanipäraselt läheb, saab 2019. aastal olema rohkem laagreid ning laagrikohti. Selleks koolitame käesoleval hooajal välja uusi ning treenime olemasolevaid tiimiliikmeid, töötame välja ning võtame kasutusele uue juhtimisstrateegia, mis on jätkusuutlikum ning vähem aja ja energia ressurssi nõudev, kogume meedia materjale, otsime juurde sponsoreid ja kogume toetusi.

Küsimuste korral kirjuta julgelt info@pll.ee

PLL laagrimeeskond